Ấp 7 Xã Nhị Thành; Huyện Thủ Thừa Tỉnh Long An

Hình ảnh tất niên 2018 và trao bằng ISO 9001: 2015